ERP software

Wat verstaan we onder ERP Software?

ERP staat Enterprise Resource Planning. ERP software wordt dus gebruikt om de 'resources' te beheren die het bedrijf tot zijn beschikking heeft.

In principe kan ERP software bestaan voor alle bedrijfsprocessen. In sommige gevallen gaat dat om de uren van een werknemer in te plannen, in andere gevallen gaat het over het plannen van bepaalde logistieke acties, om fysieke resources te verplaatsen.

De meest vergevorderde ERP Software omvat alle bedrijfsprocessen, en stelt de verscheidene afdelingen van het bedrijf in verbinding met elkaar. Zo wordt de administratie software verbonden met de boekhouding, die op zich weer met de logistiek verbonden wordt.

Dat wil zeggen dat alle afdelingen de resources van alle andere afdelingen kunnen zien en beheren. Dit kan zowel een voordeel als een nadeel zijn.